Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2022 та Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «СЛМ НОВИНИ»